DISC

de-beuk-ontwikkeling-balkje

Vergroten van zelfkennis, plezierig samenwerken en relaties versterken

Wil jij weten hoe jij je talenten meer kunt benutten? Beter kan communiceren met je collega? Welke werkomgeving het meest passend is? Hoe je miscommunicatie kunt voorkomen? Waarom de een door feiten wordt overtuigd terwijl de ander vooral luistert naar wat het gevoel ingeeft? Of waarom je altijd vanzelf leiding neemt? Het DISC model geeft inzicht in waarom we doen wat we doen. Het is een praktisch instrument om voorkeursgedrag, kwaliteiten, drijfveren en groeimogelijkheden in kaart te brengen.

DISC model

DISC meet door middel van een korte vragenlijst vier hoofdstijlen, mate van:

 • D Daadkrachtig, Direct: Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen. Taakgericht en snelle acties.
 • I Interactief, Invloed: Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt. Mensgericht en snelle acties.
 • S Stabiel, Sociaal: Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in je omgeving. Mensgericht en rustig.
 • C Conformerend, Consciëntieus : Hoe je omgaat met regels, details en procedures. Taakgericht en rustig.

De ene stijl is niet beter of meer dan de andere. Een ieder heeft wel voorkeur voor een bepaalde combinatie van stijlen en deze wordt gemeten. Ook wordt in het persoonlijke profiel aangegeven in welke mate je je kwaliteiten inzet in je huidige werkomgeving en hoe je reageert onder werkdruk. Door zelfinzicht kun je meer vanuit eigen kracht gaan werken en je laten aanvullen door anderen die weer andere kwaliteiten bezitten.

Het DISC instrument is een psychometrische en hoog gevalideerde gedragstest gebaseerd op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. DISC heeft een wetenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan.

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie.

DISC ANALYSE

de-beuk-ontwikkeling-balkje

Er zijn verschillende analyses mogelijk:

BASIS DISC-ANALYSE

De analyse wordt middels een vragenlijst digitaal afgenomen, individueel besproken en je ontvangt een ingebonden rapport. In deze praktische rapportage staat onder andere de  volgende informatie: Inleiding ‘wat is DISC’, algemene beschrijving van de persoon, kenmerkende eigenschappen, sterke en zwakke kanten, waar de persoon door wordt gemotiveerd, wat zijn/haar omgevingsvoorkeur is, wat de beste wijze van communicatie is, hoe deze persoon omgaat met nieuwe taken en informatie, wat punten ter ontwikkeling zijn. 

DISC-LEIDERSCHAPSANALYSE

De basis-disc analyse aangevuld met een beschrijving hoe iemand zijn/haar leiderschapscapaciteiten inzet. De volgende leiderschapscompetenties worden gemeten en beschreven:

 • Mensgericht leiderschap
 • Aansturen
 • Implementeren
 • Informatieanalyse
 • Creativiteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Interpersoonlijke relaties

DISC-TEAMPROFIEL ANALYSE

Het DISC teamprofiel kan gemaakt worden als de individuele analyses zijn afgenomen. Het teamprofiel geeft van een team in een oogopslag een visual die aangeeft waar de teamleden sterk in zijn en waar hun uitdagingen liggen. Het teamprofiel kan worden opgesteld na afname van de individuele analyses en geeft een prachtige blauwdruk van het team. Hierdoor kunnen taken makkelijker worden toebedeeld, kwaliteiten beter worden ingezet en kan er bij aanname van een nieuwe collega bewust worden gekeken wie de beste aanvulling is het op bestaande team.

DISC WORKSHOPS EN TRAININGEN

de-beuk-ontwikkeling-balkje

DISC-GEDRAGSPROEVERIJ

De 2 uur durende DISC-workshop is een proeverij van DISC, kleur bekennen en je eigen SWOT analyse maken. Tijdens de workshop leer je de basis principes van DISC, je plek vinden op het assenstelsel– Carrousel DISC, je sterke en ontwikkelpunten te omschrijven en je communicatie te verbeteren.

De DISC-workshop wordt in company gegeven en is vanaf september ook beschikbaar via open inschrijving.

DISCcertificatie

DISC-TRAINING EFFECTIEF SAMENWERKEN

De basis van effectief samenwerken is vertrouwen in jezelf en elkaar hebben. Zonder vertrouwen gaan mensen onderpresteren, haantjes gedrag vertonen en zoeken naar de eigen veiligheid. In elk team zijn of ontstaan er issues. Deze training helpt om die issues voor te zijn of aan te pakken.

Deze training op te bouwen in sessies van één tot drie dagdelen. Teamleden leren, afhankelijk van de duur van de training, onder andere:

 • Welke sterke kanten en kwaliteiten/talenten zij inbrengen
 • Te begrijpen waar valkuilen liggen en hoe zij elkaar kunnen aanvullen
 • Praktische stappen te definiëren om eigen talenten sterker te maken en beter in te zetten
 • Hoe ze feedback kunnen geven die de samenwerking in het team ten goede komt
 • Hoe zij hun gedragsstijl kunnen aanpassen om met elkaar meer te bereiken
 • Hoe het team is, waar valkuilen liggen en hoe deze effectief te handelen
 • Hoe het team reageert onder stress/drukke en hoe dan effectief te handelen
 • Hoe ze de kwaliteiten van de verschillende stijlen / teamleden het beste in kunnen zetten in de werkzaamheden

De DISC-training wordt in company gegeven.

De Beuk is gespecialiseerd in het DISC instrument en geaccrediteerd door DISC FACTOR www.discfactor.nl

Neem contact met mij op!

En ik laat zo snel mogelijk van me horen!